واحد دبیرخانه

دبیرخانه،  واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد، که در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در سازمان تقبل می‌نماید.

حوزه فعالیت

 1. ثبت نامه های وارده و صادره و اسکن آنها.
 2. تحویل، تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات برای ارجاع به مقام های مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 3. حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 4. نگهداری پرونده های پرسنلی.
 5. دریافت و ارسال نامه از طریق سیستم شبکه دولت.
 6. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

بی بی سعیده سید صنعت

سمت: مسئول دبیرخانه

تلفنخانه: 2-32522040-035

داخلی: 201

 • بازدید امروز: 71
 •    |   
 • بازدید دیروز: 176
 •    |   
 • بازدید هفته: 418
 •    |   
 • بازدید ماه: 4723
 •    |   
 • بازدید کل: 622055
Top