واحد خدمات شهری

خدمات شهری بررسی های لازم را جهت شناسایی و مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث جوی و طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، بارشهای باران و برف، و مطالعات راهبردی پیرامون به کارگیری ماشین آلات مدرن در زمینه های مختلف خدمات شهری از جمله جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله همزمان با فرایند مکانیزاسیون شدن خدمات شهری انجام می دهد. همچنین می توان از دیگر وظایف خدمات شهری، برنامه ریزی برای اجرای قانون مدیریت پسماند، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی و به کارگیری استانداردهای محیط زیست اشاره کرد.

حوزه فعالیت

 1. تنظیف و نگاهداری معابر، انهار عمومی، مجاری آبها و فاضلاب ها.
 2. نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غير مترقبه.
 3. نظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط با امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند 20 وستاد اجرايي خدمات شهري از قبيل سد معبر ، برفروبي ، پيشگيري از خطر سيل.
 4. نظارت برحسن انتظام امور مربوط به متوفيان شهرو گورستان وغسالخانه.
 5. نظارت برحسن انجام شهرداري درارتباط با ارائه خدمات كشتارگاه.
 6. نظارت وهماهنگي درجهت بهبود انجام امور مربوط به ترافيك شهر.
 7. شركت دركميسيونهاي مربوط به پيشگيري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غير مترقبه.

محسن بهاری

سمت: مسئول خدمات شهری

تلفنخانه: 2-35322040-035

داخلی: 314

 • بازدید امروز: 220
 •    |   
 • بازدید دیروز: 322
 •    |   
 • بازدید هفته: 1857
 •    |   
 • بازدید ماه: 6184
 •    |   
 • بازدید کل: 614835
Top