واحد حراست

حراست، وظیفه حفظ سلامت اداری نیروی انسانی، حراست از اموال، احقاق حقوق ارباب رجوع و همکاری در تشخیص صلاحیت انتصاب مسئولین به پست های حساس و بخش های مختلف اداری را دارد.

حوزه فعالیت

 1. تامين حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسيسات واماکن وتجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسي عوامل غيرمجاز .
 2.  انجام کليه امورمحرمانه واقدامات تدافعي به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .
 3.  دريافت وثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمزوتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.
 4.  استقرارسيستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگاهداري اسناد و مدارک محرمانه .
 5.  انجام همکاريهاي لازم با مراجع امنيتي واطلاعات برابر مقررات عمومي حراست مرکزي وزارت کشور.
 6.  انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق برابر قوانين و مقررات جاري حراستها.

سید مهدی حسینی

سمت: مسئول حراست

تلفنخانه: 2-32522040-035

شماره داخلی: 304

 • بازدید امروز: 170
 •    |   
 • بازدید دیروز: 188
 •    |   
 • بازدید هفته: 812
 •    |   
 • بازدید ماه: 6168
 •    |   
 • بازدید کل: 605493
Top