شهردار مهریز

سخن شهردار

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید...

لطفا شماره همراه معتبری را وارد نمائید...

لطفا موضوع تماس خود را وارد نمائید

لطفا پیام خود را بنویسید...

ارسال فایل
مشخصات فایل نادرست است...


جدیدمتن وارد شده با عکس مطابقت ندارد

شهرداران اسبق

حمیدرضا زارع بیدکی

از 1402/05/29 تا ...

از 1400/08/13 تا 1402/04/15

علیرضا عرشیان

امیر حمزه زارع زاده مهریزی

از 1398/09/16 تا 1400/04/08

از 1396/08/17 تا 1398/06/25

احمد آخوندی ابراهیم آبادی

عباسعلی زارعزاده مهریزی

از 1395/08/18 تا 1396/08/17

از 1394/10/27 تا 1395/08/18

سعید شایگان

محمد رضا زارعیان

از 1392/10/01 تا 1394/09/15

از 1391/07/18 تا 1392/06/12

سید مصطفی طباطبایی

علیرضا ابویی

از 1387/10/08 تا 1390/02/12

از 1386/03/17 تا 1387/05/12

سید مهدی طلایی مقدم

سید ابوالفضل کشفی

از 1383/05/14 تا 1386/02/09

از 1380/04/15 تا 1383/03/31

سید مرتضی فروزان نیا

محمد مهدی زارع

از 1377/06/03 تا 1380/04/14

از 1377/04/05 تا 1377/05/20

قاسم عسکری مقدم

محمد حسن حکیم زاده

از 1373/08/30 تا 1376/04/04

از 1366/12/01 تا 1373/08/29

نصرالله زارع

حسین شهیدی

از 1365/10/02 تا 1366/09/23

از 1364/07/08 تا 1365/10/01

سید محمد آیت اللهی

محمد علی رضایی

از 1362/08/01 تا 1364/06/31

از 1362/04/06 تا 1362/07/30

مصطفی بهزادفر

مرتضی فلاح

از 1360/02/05 تا 1362/01/31

از 1358/12/07 تا 1360/02/04

محمد روغنی

علی محمد علیخانی

از 1358/01/29 تا 1358/12/06

از 1351/10/02 تا 1358/01/28

سید محمد کشفی

حسین ملک زاده

از 1341/11/12 تا 1351/10/01

از 1400/08/13 تا 1402/04/15

علیرضا عرشیان

  • بازدید امروز: 62
  •    |   
  • بازدید دیروز: 176
  •    |   
  • بازدید هفته: 409
  •    |   
  • بازدید ماه: 4714
  •    |   
  • بازدید کل: 622046
Top