آگهی مزایده جهت برپایی روز بازار

 • 23 خرداد 1397

آگهي مزايده عمومی (مرحله اول نوبت اول)

بموجب مجوز شماره 185 مورخه 5/3/97 شوراي محترم اسلامي شهر مهريز و مصوبه مورخ 7/12/96 کارگروه روز بازار ، شهرداري مهريز  در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 2500 مترمربع واقعدر مجاورت پارک گلستان شهرک شهید موحدین جهت برپایی روزبازار ازطریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید . لذا واجدین شرایط که مایل به اجاره می باشند می توانند تا روز شنبه مورخ 9/4/97 جهت دریافت وهمچنین تحویل اسناد مزایده به منظور شرکت درمزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

 1. مورد مزایده : یک قطعه زمین به متراژ 2500 مترمربع واقعدر پارک گلستان شهرک شهید موحدین جهت برپایی روزبازار
 2. مدت قرارداد 1 سال می باشد .
 3. مبلغ ماهیانه اجاره در طول یک سال 9.000.000 ریال می باشد .
 4. آخرین مهلت شرکت درمزایده : متقاضیان می تواننداز تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدت10 روز و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 9/4/97 جهت دریافت وتحویل اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
 5. مبلغ ضمانت شرکت در مزایده : 5.400.000 ریال به صورت فیش بانکی واریز به حساب و ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی در وجه شهرداری مهریز تهیه وتحویل شهرداری نمایند.
 6. هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده مبلغ 200.000 ریال می باشد.
 7. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 8. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 9. محل برگزاری مزایده : مهریز- شهرداری مهریز
 10. سایر شرایط دراسناد مزایده قیدگردیده است .
نظری بنویسید...
شما به سایت وارد نشده اید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

اولین نظر را ارسال کنید

 • بازدید امروز: 101
 •    |   
 • بازدید دیروز: 319
 •    |   
 • بازدید هفته: 891
 •    |   
 • بازدید ماه: 3383
 •    |   
 • بازدید کل: 7668