آگهی مزایده جهت ایجاد پارک بادی

 • 23 خرداد 1397

آگهي مزايده عمومی (مرحله اول نوبت اول)

بموجب مجوز شماره 187 مورخه 5/3/97 شوراي محترم اسلامي شهر مهريز، شهرداري مهريز  در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع واقعدر پارک بهارستان شهرک رجایی جهت ایجاد پارک بادی را ازطریق برگزاری مزایده به صورت اجاره بهاء واگذار نماید . لذا واجدین شرایط که مایل به اجاره می باشند می توانند تا روز یکشنبه مورخ 3/4/97 جهت دریافت وهمچنین تحویل اسناد مزایده به منظور شرکت درمزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

 1. مورد مزایده : یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع واقعدر پارک بهارستان شهرک شهید رجایی جهت ایجاد پارک بادی
 2. زمین به صورت خام تحویل می گردد .
 3. کف محوطه بانظر شهرداری مناسب وسایل بازی باشد (درصورت لزوم بتون ریزی گردد)
 4. تأسیسات ، آب و برق به عهده مستأجر می باشد .
 5. شرکت کنندگان باید دوره های آموزشی استاندارد را گذرانده باشند و گواهی ارائه نمایند.
 6. تجهیزات خریداری شده باید دارای استانداردهای لازم باشد .
 7. مسئولیت بیمه به عهده مستأجر می باشد .
 8. هرگونه عملیات ساخت و ساز و غیرو باید با نظر شهرداری باشد .
 9. مدت قرارداد 5 سال می باشد .
 10. مبلغ ماهیانه اجاره برای سال 1397 ، 1.300.000 ریال می باشد و برای سالهای بعد 15% اضافه می شود.
 11. آخرین مهلت شرکت درمزایده : متقاضیان می تواننداز تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدت10 روز و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 3/4/97 جهت دریافت وتحویل اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
 12. مبلغ ضمانت شرکت در مزایده : 5.000.000 ریال به صورت فیش بانکی واریز به حساب و ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی در وجه شهرداری مهریز تهیه وتحویل شهرداری نمایند.
 13. هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده مبلغ 200.000 ریال می باشد.
 14. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 15. چنانچه احتیاج به ثبت قرارداد در محضر بود (بنا به تشخیص کمیسیون معاملات) هزینه های ثبت به عهده شخص برنده می باشد .
 16. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 17. سایر شرایط اجاره ومزایده دراسنادمزایده قیدگردیده است
نظری بنویسید...
شما به سایت وارد نشده اید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

اولین نظر را ارسال کنید

 • بازدید امروز: 102
 •    |   
 • بازدید دیروز: 319
 •    |   
 • بازدید هفته: 892
 •    |   
 • بازدید ماه: 3384
 •    |   
 • بازدید کل: 7669