• قرارداد امن سازی و مقاوم سازی سامانه های شهرداری

  نام پیمانکار شرکت پویش داده نوین
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/08/29
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.600.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10860175450
  کد اقتصادی  411315697487
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد خط کشی در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت یزد راه بان
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/08/27
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.800.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10860087558
  کد اقتصادی  411315586667
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد آسفالت سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت زاویه ساز یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/08/24
  مدت قرارداد 1ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.016.461.023 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10860182321
  کد اقتصادی  411349675874
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای پیاده رو سازی با موزاییک در سطح شهر

  نام پیمانکار مجید زارعین
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/08/22
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 3.759.720.414 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4469942758
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای سنگ جدول در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت آرمان مبین راه کویر
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/08/03
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 3.131.964.611 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14008746725
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد تأمین نیروی انسانی

  نام پیمانکار شرکت ارم باغشهر یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/07/22
  مدت قرارداد یک سال
  مبلغ قرارداد(ریال) 34.000.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 14009413690
  کد اقتصادی  411667353313
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد طراحی ترافیکی خیابان شهید مدنی

  نام پیمانکار مهدی ناطق
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/07/22
  مدت قرارداد 4 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 170.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار معاملات جز(مستقیم)
  شناسه ملی 5529938450
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای خدمات لکه گیری آسفالت در سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار شمسعلی رئیسی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/07/07
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.485.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4469956787
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد پرداخت یارانه بابت کمک در ازای خدمات جایجایی مسافر

  نام پیمانکار شرکت تعاونی سجاد مهریز
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/07/01
  مدت قرارداد 236 روز
  مبلغ قرارداد(ریال) 4.867.200.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار تفاهم نامه
  شناسه ملی 10840044324
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای ساختمان نگهبانی شهرداری

  نام پیمانکار شرکت بنا گستران آتیه شهر آفتاب
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/06/27
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.930.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10103928521
  کد اقتصادی  411394315658
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد آسفالت خیابان منتظری

  نام پیمانکار شرکت زاویه ساز یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/05/05
  مدت قرارداد 1ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 941.015.144 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10860182321
  کد اقتصادی  411349675874
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد آسفالت مسکن بهزیستی

  نام پیمانکار شرکت زاویه ساز یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/05/04
  مدت قرارداد 1ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.501.470.426 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10860182321
  کد اقتصادی  411349675874
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد حفر کانال جهت دفن زباله

  نام پیمانکار ولی استقامت
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/05/04
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.160.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4459883031
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد جابجایی شبکه فشار ضعیف هوایی خیابان منتظری ،سه راه دانشگاه، بازار نو و محله بیدک

  نام پیمانکار شرکت مدرن صنعت
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/05/04
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.137.675.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10861220990
  کد اقتصادی  411364674774
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد رفت و روب و جمع آوری زباله

  نام پیمانکار شرکت کوشا سهیل یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/04/29
  مدت قرارداد 1سال
  مبلغ قرارداد(ریال) 5.690.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10840089521
  کد اقتصادی 411375644781
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای روشنایی خیابان خرمشهر- برج نور میدان پزشک و برج نور سه راه دانشگاه

  نام پیمانکار شرکت مدرن صنعت
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/04/28
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 4.187.128.600 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10861220990
  کد اقتصادی  411364674774
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد خرده کاری سطح شهر

  نام پیمانکار عبدالعلی دریایی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/04/07
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 4.350.001.276 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4469567884
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام خدمات مشاوره طرح تقاطع خیابان پیروزی به کمربندی

  نام پیمانکار مهدی ناطق
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/02/18
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 210.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار معاملات جز(مستقیم)
  شناسه ملی 5529938450
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد خرید سیستم صوتی سالن جلسات شهرداری

  نام پیمانکار محمدرضا خانجانخانی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1400/01/31
  مدت قرارداد 30 روز
  مبلغ قرارداد(ریال) 991.800.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4431529160
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات عمرانی ورودی بازارچه سنتی مهرپادین

  نام پیمانکار علیرضا ریمیگیو
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/04/6
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.998.993.067 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 4430737551
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات ساماندهی محور گردشگری هشت باغ تاریخی شهر مهریز

  نام پیمانکار سازمان همیاری شهرداری ها
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/04/6
  مدت قرارداد 24 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 35.451.589.513 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 14000115090
  کد اقتصادی  411333384376
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات نصب سنگ جدول در سطح شهر

  نام پیمانکار سازمان همیاری شهرداری ها
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/03/9
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 5.000.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 14000115090
  کد اقتصادی  411333384376
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای آسفالت معابر در سطح شهر

  نام پیمانکار سازمان همیاری شهرداری ها
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/03/9
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 3.999.810.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 14000115090
  کد اقتصادی  411333384376
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای سرویس بهداشتی گلزار شهداء بغدادآباد

  نام پیمانکار محمد رضا زارع
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/02/12
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 200.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار معاملات جزء
  شناسه ملی 5139812142
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای آسفالت در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت حریتاش
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/01/31
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 5.996.600.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840025588
  کد اقتصادی  411315561797
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟  دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای بتن کف در سطح شهر

  نام پیمانکار سعید ولی الهی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1398/01/21
  مدت قرارداد 15 روز
  مبلغ قرارداد(ریال) 188.100.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورتحساب
  شناسه ملی 0450742272
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد تأمین روشنایی رفوژ میانی خیابان شهید فهمیده

  نام پیمانکار شرکت مدرن صنعت
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/12/27
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.977.539.416 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10861220990
  کد اقتصادی 411364676774
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد مستندسازی و بهبود فرآیندها

  نام پیمانکار شرکت سامان آوران توسعه
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/12/20
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 200.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورتحساب
  شناسه ملی 10860028780
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام امور تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد و ماده پنج و بازدید از املاک شهر

  نام پیمانکار شرکت خانه سازان صدر مهرپادین
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/12/15
  مدت قرارداد 8 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.229.100.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10980062550
  کد اقتصادی 411375645999
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام خدمات مشاوره بدنه سازی اطراف محور باغ پهلوان پور

  نام پیمانکار سید علی اصغر میروکیلی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/12/12
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 200.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورتحساب
  شناسه ملی 0059998271
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد خرید آسفالت

  نام پیمانکار شرکت حریتاش
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/12/11
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.482.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840025588
  کد اقتصادی 411315561797
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی بلوار خاتم النبیاء و گزارش توجیهی طرح هشت بهشت

  نام پیمانکار مهدی ناطق
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/11/27
  مدت قرارداد 1 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 125.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 5529938450
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد حفر چاه آب واقع در بلوار شهید صدوقی (ملک آقای افتخاری)

  نام پیمانکار علی بیدکی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/11/27
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 92.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4469258032
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد جابجایی تأسیسات برق سه راه دانشگاه

  نام پیمانکار شرکت مدرن صنعت یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/11/24
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 754.758.807 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10861220990
  کد اقتصادی 411364674774
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام خرده کاریهای عمرانی در سطح شهر

  نام پیمانکار محمد ابوئی مهریزی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/11/07
  مدت قرارداد 9 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 100.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورت حساب
  شناسه ملی 4460051605
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر

  نام پیمانکار شرکت یزد راهبان
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/10/25
  مدت قرارداد 126 روز
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.994.900.000ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10860087558
  کد اقتصادی  411315586667
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات درزگیر آسفالت در سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار شرکت سازه گستر راه یاب کویر
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/10/20
  مدت قرارداد 110 روز
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.397.000.000ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14006888448
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات پیاده روسازی در میدان امام رضا(ع)

  نام پیمانکار شرکت زیباسازان ایساتیس امید مهرنگار
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/10/04
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.260.000.000ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840042453
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد آبیاری، نگهداری فضای سبز و ....

  نام پیمانکار شرکت فنی و مهندسی کشت گستر مهریز
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/10/03
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 15.000.070.412ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10840054445
  کد اقتصادی  411357588491
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات دیوارچینی در بلوار شهید صدوقی(بلوار کوهریگ)

  نام پیمانکار محمد رضا زارع
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/10/01
  مدت قرارداد 1 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 121.440.000ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورتحساب
  شناسه ملی 5139812142
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد وکالت در دعوی و پیگیری و دفاع در خصوص وصول چک های برگشتی

  نام پیمانکار مؤسسه اردیبهشت حسین بهاری
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/09/21
  مدت قرارداد 18 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 396.519.320 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14004344141
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای خدمات لکه گیری آسفالت در سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار کریم رئیسی
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/09/03
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 512.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4669414801
  کد اقتصادی  4669414801
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد پیاده روسازی و اجرای فرش موزاییک در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت بنا گستران آتیه شهر آفتاب
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/08/30
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.780.671.484 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10103928521
  کد اقتصادی  411394315658
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام خدمات مهندسی مشاور جهت بلوار عمود بر هفتم تیر و ...

  نام پیمانکار شرکت فراز پویان طرح آسیا
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/08/14
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 300.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14006638189
  کد اقتصادی  411537468198
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد تأمین نیروی انسانی جهت همکاری با واحد اجرائیات

  نام پیمانکار شرکت خدماتی یزد نگهبان
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/08/10
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.150.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840068502
  کد اقتصادی  411315759643
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای سنگ فرش با سنگ لاشه

  نام پیمانکار مسلم حسین زاده
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/07/17
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 196.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار صورت حساب
  شناسه ملی 1463625431
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات احداث پل رودخانه باقرخان

  نام پیمانکار عباس قانع
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/07/17
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 275.892.500 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 4469973971
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری مهریز

  نام پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/07/01
  مدت قرارداد 8 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 45.769.453.826 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه عمومی
  شناسه ملی 14000115090
  کد اقتصادی 411333384376
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد جابجایی تاسیسات برقی سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار شرکت دانیال صنعت تابان
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/07/01
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 571.423.749 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840035014
  کد اقتصادی 411366386349
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای آسفالت معابر در سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار شرکت حریتاش
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/06/25
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.999.887.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840025588
  کد اقتصادی 411315561797
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده صد و تشکیل پرونده کمیسیون ماده پنج

  نام پیمانکار شرکت راهبران توسعه هوشمند پارس پویه
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/06/06
  مدت قرارداد 8 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 785.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14007199273
  کد اقتصادی 411588175357
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد مطالعات ساماندهی و بهسازی پارک کوثر

  نام پیمانکار مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/06/03
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.500.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی  
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد مطالعات ساماندهی و بهسازی مجموعه طبیعی کوهریگ

  نام پیمانکار مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/06/03
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.166.127.600 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی  
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد مطالعات ساماندهی و بهسازی مجموعه فضای سبز ورودی (توتستان) و یادمان شهدای گمنام

  نام پیمانکار مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/06/03
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 783.639.080 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی  
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • تامین نیروی انسانی بخش های اداری، خدماتی، موتوری، فضای سبز

  نام پیمانکار شرکت تعاونی خدمات مهندسی محیط زیست ارمغان سبز
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/05/18
  مدت قرارداد دوازده ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 10.000.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه محدود
  شناسه ملی 10980085114
  کد اقتصادی 411379661836
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  مبلغ قرارداد بر حسب حقوق و مزایای نیروها تاسقف 10.000.000.000 ریال و مبلغ قرارداد بر حسب حق مدیریت پرداختی به شرکت با 1/2 درصد مبلغ فوق و تا سقف 120.000.000 ریال در یک سال می باشد.
 • قرارداد اجرای آسفالت معابر بافت ناکارآمد شهر مهریز

  نام پیمانکار شرکت زاویه ساز یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/05/17
  مدت قرارداد 3 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 8.299.580.291 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 10860182321
  کد اقتصادی 411349675874
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد نظارت بر حسن اجرای عملیات ساماندهی و آرشیو الکترونیک بایگانی شهرداری مهریز

  نام پیمانکار شرکت سامانه های هوشمند ایده آل شارینا ایساتیس
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/04/28
  مدت قرارداد 14 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 651.330.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 14005686832
  کد اقتصادی 411511673435
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات سنگ جدول در سطح شهر مهریز

  نام پیمانکار شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/04/28
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.597.300.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 10840048083
  کد اقتصادی 411315974147
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجاره یک قطعه زمین به مساحت 2500 متر مربع در مجاورت پارک گلستان جهت برپایی روز بازار

  نام پیمانکار شرکت مهرآوران نصر یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/04/10
  مدت قرارداد سیزده ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) ماهیانه 40.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مزایده
  شناسه ملی 10860035612
  کد اقتصادی 411315763487
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد تأمین نیروی انسانی جهت واحد اجرائیات شهرداری مهریز

  نام پیمانکار مهندسین مشاور طرح و بینش یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/04/05
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.140.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840086212
  کد اقتصادی  
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد مرمت و بهسازی بازارچه سنتی

  نام پیمانکار علی رضا رمیگیو
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/03/19
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 3.468.534.792 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 4430737551
  کد اقتصادی 4430737551
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای عملیات لوله گذاری و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب

  نام پیمانکار شرکت سیما سازه یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/03/03
  مدت قرارداد 6 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 3.307.884.190 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10840070664
  کد اقتصادی 411354785574
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجاره یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع واقع در پارک کوثرجهت احداث پارک بادی

  نام پیمانکار مهدی زارع
  تاریخ انعقاد قرارداد 1397/02/5
  مدت قرارداد چهار سال
  مبلغ قرارداد(ریال) ماهیانه 33.000.000 ریال با افزایش سالانه 15 درصد
  روش انتخاب پیمانکار مزایده
  شناسه ملی  4469449512
  کد اقتصادی  4469449512
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ ندارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای آسفالت بلوار شهید صدوقی(ره)

  نام پیمانکار شرکت حریتاش
  تاریخ انعقاد قرارداد 1396/12/08
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 2.625.000000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار مناقصه
  شناسه ملی 10840025588
  کد اقتصادی 411315561797
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد اجرای آسفالت معابر در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت حریتاش
  تاریخ انعقاد قرارداد 1396/12/06
  مدت قرارداد 2 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.460.000.000 ریال
  روش انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
  شناسه ملی 10840025588
  کد اقتصادی 411315561797
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
 • قرارداد لکه گیری آسفالت معابر در سطح شهر

  نام پیمانکار شرکت مشکین راه یزد
  تاریخ انعقاد قرارداد 1396/11/09
  مدت قرارداد 12 ماه
  مبلغ قرارداد(ریال) 1.523.290.080 ریال
  روش انتخاب پیمانکار استعلام
  شناسه ملی 10840085718
  کد اقتصادی 411359541443
  مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ دارد
  شرح خدمات  
نظری بنویسید...
شما به سایت وارد نشده اید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • این نظر منتشر نشده است.
  فاطمه زارع بیدکی · 4 سال پیش
  با سلام خواهش میکنم یه فکری به حال ترافیک وتصادف خیابان مطهری جنوبی از میدان پرستار تا معلم بر دارید
 • این نظر منتشر نشده است.
  احمدزاده · 5 سال پیش
  سلام شهردار محترم لطفا برای آسفالت خیابان شهرک صنعتی شهید چمران و بلوار خاتم الانبیا ص و خیابان آسایشگاه سالمندان نشاط به سمت پشت اداره ثبت اسناد هم کاری کنید حالا دیگه
 • این نظر منتشر نشده است.
  علی محمد زارع · 5 سال پیش
  سلام خسته نباشید این همه هزینه و قرارداد صورت گرفته اما درخصوص ساماندهی مجتمع خاتم الانبیا که15سال هست مردم تکلیفشون را نمیدونند صحبتی و قرادادی انجام نشده چرا؟آیا جزو شهر مهریز نیست؟ تکلیف میدان ولایت که میدان ورودی شهر هست پس چی میشه؟نه روشنایی درستی داره نه فضای سبزی داره نه پیاده رو سازی شده مثل بلوار شهدای کارگر و امام خمینی و خیابان خرمشهر و خیابان امام حسن مجتبی ع نه پیاده رو داره نه روشنایی مناسب نه فضای سبز
 • این نظر منتشر نشده است.
  علی حسینی · 5 سال پیش
  سلام آقای شهردار لطفا برای پیاده روسازی بلوار امام خمینی اطراف میدان ورودی دوراهی و بلوار شهدای کارگر و روشنایی بلوار شهیدبهشتی و ساماندهی میدان دوتیکه ی پشت اداره ثبت اسناد هم اقدامی اساسی و جدی انجام بدهید
 • بازدید امروز: 200
 •    |   
 • بازدید دیروز: 322
 •    |   
 • بازدید هفته: 1837
 •    |   
 • بازدید ماه: 6164
 •    |   
 • بازدید کل: 614815
Top