آگهی مزایده عمومی فروش 1 قطعه زمین واقع در شهرک امام رضا(ع)

  • 05 دی 1397

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول -نوبت اول)

 

به موجب مجوز شماره 777 مورخ 4/10/97 شورای محترم اسلامی شهر مهریز، شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه زمین به شماره پلاک 7/11030 بخش 34 یزد واقعدر شهرک امام رضا(ع) به قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری     از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت 10 روز و حداکثر تا تاریخ 23/10/97 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

1- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری 23/10/97

2- فروش زمین به صورت نقدی می باشد .

3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

4- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده شرکت در مزایده بطور مساوی می باشد .                                 

6- هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده مبلغ 200.000 ریال می باشد.

7- واریز سپرده جهت قطعه زمین طبق فرم پیشنهاد قیمت به حساب 3100003476002 سپرده شهرداری بابت سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی مهریز و یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری مهریز 

8- هیچگونه پیشنهادی مبنی بر اقساطی پذیرفته نیست و چنانچه وجه زمین در موعد مقرر پرداخت نگردد سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد .

9- شرکت کنندگان در مزایده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشند.

نظری بنویسید...
شما به سایت وارد نشده اید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

اولین نظر را ارسال کنید

  • بازدید امروز: 37
  •    |   
  • بازدید دیروز: 187
  •    |   
  • بازدید هفته: 1021
  •    |   
  • بازدید ماه: 7523
  •    |   
  • بازدید کل: 145826