گزارش تصویری گرامیداشت هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی

گزارش تصویری گرامیداشت هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی

  1. پذیرایی از دوچرخه سواران
  2. دیدار با امام جمعه مهریز
  3. تقدیر از پرسنل آتش نشانی
  4. دیدار با سالمندان در محل آسایشگاه نشاط