گزارش تصویری گرامیداشت خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

گزارش تصویری گرامیداشت خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، جلسه گرامیداشت و تجلیل از خبرنگاران به مناسبت 17 مرداد ماه و روز خبرنگار به دعوت از شورای اسلامی شهر مهریز در ساختمان شهرداری برگزار شد.