گزارش تصویری نشست مشترک اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر مهریز با مسئولین دوایر و کارکنان واحد اداری شهرداری

گزارش تصویری نشست مشترک اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر مهریز با مسئولین دوایر و کارکنان واحد اداری شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، در این جلسه مسئولین دوایر شهرداری خلاصه گزارش واحد های ذیربط را به اعضای شورای اسلامی شهر مهریز اعلام نمودند.