گزارش تصویری برنامه زنده موج جوونی از رادیو جوان در تفرجگاه کوهریگ مهریز

گزارش تصویری برنامه زنده موج جوونی از رادیو جوان در تفرجگاه کوهریگ مهریز