گزارش تصویری بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

گزارش تصویری بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، شهردار مهریز احمد آخوندی ابراهیم آبادی به همراه مسئولین واحد عمران شهری شهرداری از پروژه های عمرانی میدان ابوالفضل(ع)، میدان دانشجو، خیابان حافظ، خیابان شهید فهمیده و ساختمان آتش نشانی شماره 2 شهرداری بازدید کردند.