گزارش تصویری از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس