گزارش تصویری از حضور شهردار در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز

گزارش تصویری از حضور شهردار در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز