گزارش تصویری از اطفای حریق کارخانه لاستیک واقع در جاده سنتو توسط آتش نشانی مهریز با همکاری آتش نشانی یزد