پیام تسلیت

پیام تسلیت

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به درگذشت ناگهانی هیجدهمین شهردار مهریز مرحوم سید مصطفی طباطبایی، شهردار مهریز پیام تسلیت ارائه داد.

نامبرده در این پیام تسلیت با آرزوی علو درجات برای آن فقید، از درگاه باریتعالی برای خانواده و بازماندگان آن عزیز سفر کرده صبر و شکیبایی مسئلت نموده است. مرحوم طباطبایی از کارکنان پر تلاش شهرداری مهریز بوده و از تاریخ 18/7/91  تا 12/6/92 در سمت شهردار مهریز انجام وظیفه نموده است.