پلمپ 5 واحد تاکسی تلفنی متخلف در مهریز

پلمپ 5 واحد تاکسی تلفنی متخلف در مهریز

با توجه به بازدید اخیر شهرداری مهریز که با حضور مدیریت راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی منطقه انتظامی و مسئول صنف تاکسی تلفنی های مهریزانجام گرفت ، تعداد 5 واحد تاکسی تلفنی که به دلایل مختلف مقررات ذیربط را رعایت نکرده بودند تعطیل موقت شدند .

موسوی مسئول حمل و نقل شهرداری مهریز با بیان این مطلب گفت با توجه به بازدیدهایی که به صورت ماهیانه از تاکسی تلفنی های شهر مهریز انجام می گردد تعداد 5 تاکسی تلفنی که به تذکرات شفاهی مسئولین ذیربط کم توجهی نموده بودند تعطیلی موقت شده و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها باطل خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری های ارزنده مدیران مذکور ، در اجرای این برنامه           گفت: در حال حاضر تعداد 24 واحد تاکسی تلفنی در سطح شهرستان مهریز با تعداد 200 خودرو روزانه مبادرت به جابجایی حدود یکهزار نفر مسافر می نمایند ٪

 

 

                                                                 معاونت فرهنگی و اطلاع رسانی شهرداری مهریز