پخت آش نذری

پخت آش نذری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، همزمان با دهمین روز ماه مبارک رمضان پخت آش گندم در محل پارکینگ آتش نشانی انجام گردید.

سید نعمت اله حسینی مسئول واحد موتوری در این زمینه گفت به دنبال نذورات انجام شده از چند سال قبل مبادرت به پخت آش گندم برای شهروندان نموده ایم که در سال اول با تعداد 2 دیگ آغاز گردید و در سال جاری به تعدا د 11 عدد رسیده است.

نامبرده از همکاری پرسنل دوایر مختلف شهرداری در زمینه ی تدارک، پخت و توزیع سپاسگزاری کرد و اظهار امیدواری نمود با توجه به تجارب حاصله شاهد افزایش کمی و کیفی نذر مذکور در سال های آینده باشیم.

قابل ذکر اینکه هزینه ی ذیربط توسط پرسنل شهرداری و کمک های افراد خیر تامین میگردد.