پایان عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان آسایشگاه سالمندان مهریز

پایان عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان آسایشگاه سالمندان مهریز

شهردار مهریز ازپایان عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان آسایشگاه سالمندان مهریز خبر داد.

زارعیان با اعلام این خبر گفت : با توجه به اینکه چند سالی از ساخت آسایشگاه سالمندان و همچنین در مانگاه این مجموعه می گذرد ، از این رو بعد از برآورد هزینه ها و تامین اعتبار لازم ، آسفالت خیابان مذکور در دستور کار شهرداری قرار گرفت که بحمدالله کار آن به پایان رسیده و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است .
وی حجم آسفالت خیابان مذکور را 2800 متر مربع و هزینه آن را بیش از 700000000 ریال اعلام و خاطر نشان کرد : امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم شرایط آسفالت بلوارهای مهدیه و شهیدان ظهوری را نیز فراهم نمائیم .