پایان عملیات آسفالت خیابان حدفاصل هنرستان ام البنین تا شاه صفی الدین

پایان عملیات آسفالت خیابان حدفاصل هنرستان ام البنین تا شاه صفی الدین

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با اتمام آسفالت خیابان حدفاصل هنرستان ام البنین تا شاه صفی الدین عملیات عمرانی این مسیر پایان یافت.

احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهری شهرداری مهریز ضمن بیان این مطلب ادامه داد با پایان یافتن آسفالت مسیر فوق الذکر، تردد ساکنان خیابان جمهوری اسلامی و روستای باغ دهوک روان تر گردیده، و ضمن بهسازی مسیر مورد نظر، باغات واقع در کنار جاده از آلودگی های ناشی از خاکی بودن جاده رهایی یافته اند.

نامبرده طول و عرض خیابان مذکور را به ترتیب 800 متر و 11 متر،  و پخش آسفالت به مساحت 8800 متر مربع اعلام کرد.