پایان رنگ آمیزی ایستگاه های مینی بوس سطح شهر مهریز

پایان رنگ آمیزی ایستگاه های مینی بوس سطح شهر مهریز

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهر مهریز از پایان رنگ آمیزی ایستگاه های مینی بوس سطح شهر خبر داد .

عبدالرسول یزدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهر مهریز با اعلام این خبر گفت در راستای زیبا سازی چهره شهر و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و شروع فصل بارندگی و لزوم استفاده بیشتر شهروندان و دانش آموزان از ایستگاه های مینی بوس ، این سازمان رنگ آمیزی و ساماندهی آنها را در دستور کار خود قرار داد که در حال حاضر کار رنگ آمیزی آنها به پایان رسیده است .
وی ادامه داد : در بعضی نقاط شهر ، اطراف ایستگاه ها و بعضاً داخل آنها خاکی و دارای وضعیت نامناسبی است که موزائیک فرش آنها نیز طی چند روز گذشته آغاز گردیده و امیدواریم تا پایان ماه جاری عملیات عمرانی آن پایان یافته و به بهره برداری برسد.