وسایل جدید بازی کودکان خریداری و در پارک های شهر نصب گردید .

وسایل جدید بازی کودکان خریداری و در پارک های شهر نصب گردید .

با هزینه ی پانصد میلیون ریال نسبت به خرید 3 مجموعه وسایل بازی کودکان و ست ورزشی اقدام و در پارک های شهر نصب گردید .
شهردار مهریز با بیان این مطلب ادامه داد در تداوم توجه شهرداری به تقویت روحیه ی نشاط و شادابی شهروندان و گسترش فرهنگ ورزش ، اخیراً نسبت به خرید و نصب ست ورزشی در پارک کوثر اقدام شده است ضمن اینکه سه مجموعه وسایل جدید بازی کودکان در پارک های گلستان ، بهارستان و کوثر نصب گردیده و در آینده سایر پارک های شهر نیز به وسایل جدید بازی کودکان تجهیز می گردند.
نامبرده همچنین از مسئول فضای سبز شهرداری بخاطر پیگیری موضوع قدردانی نمود.