ورود دوچرخه سوار بابلسری به مهریز

ورود دوچرخه سوار بابلسری به مهریز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و گردشگری دوچرخه سوار بابلسری وارد مهریز شد و ضمن حضور در اماکن مختلف با شهردار مهریز دیدار نمود.

محمد آقامیر بابایی دوچرخه سوار بابلسری که از تیرماه سال 95 با عبور از شهرهای 14 استان از سمت کرمان وارد مهریز گردید و مورد استقبال شهردار مهریز و کادر آتش نشانی قرار گرفت وی اعلام کرد با شعار گرامیداشت خاطره ی شهدای مدافع حرم در تمام شهرهای استان یزد حضور خواهد یافت.

نامبرده مدت زمان ادامه ی سفر خود را حدود یکسال دیگر اعلام کرد و شهر مهریز را یکی از شهر های زیبایی خواند که در طول مسیر خود مشاهده نموده است.

قابل ذکر اینکه با هماهنگی بعمل آمده، دوچرخه سوار مذکور در حرکت جمعی کاروان دوچرخه سوار صبح پنج شنبه مهریز حضور یافت و با آنها رکاب زد و در این زمینه گفت، شهر مهریز یکی از محدود شهرهایی است که با استقبال گسترده ی دوچرخه سواران مبادرت به این حرکت جمعی نموده است که بسیار قابل توجه و ارزشمند می باشد.