نصب ورودی های ویلچر در پارک های سطح شهر

نصب ورودی های ویلچر در پارک های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به ضرورت اجرا و اصلاح کلیه پارکها و تفرجگاههای شهر مهریز برای رفاه معلولان جسمی و حرکتی، نصب ورودی های ویلچر  در ورودی های اصلی پارک های سطح شهر در حال انجام می باشد.