نصب دوربین های نظارتی در میادین شهر مهریز

نصب دوربین های نظارتی در میادین شهر مهریز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف افزايش ايمني و امنیت جاده‌ها، نصب دوربین های نظارتی در میادین شهر مهریز انجام شد.

احمد آخوندی ابراهیم آبادی شهردار مهریز بیان داشتند نظارت تصويري يكي از اصلي‌ترين اجزاء نظارت و كنترل هوشمند حمل‌ونقل و ترافيك می باشد، و از مهم ترین اهداف این پروژه را ثبت تخلفات رانندگان، کنترل ترافیک و از همه مهم تر کنترل مستمر و شبانه روزی امنیت در مسیرها و خیابان های شهر مهریز اعلام نمودند.

عبدالرسول یزدی مسئول سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری مهریز اظهار داشت دوربین های نظارتی در میادین شهید صدوقی، توحید و امام حسین(ع) نصب شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، همچنین نصب دوربین های مذکور در میادین  سیدالشهدا(ع) ، معلم، پرستار، فاطمیه و امام رضا در حال نصب می باشد. وی هزینه نصب 8 دوریبن نظارتی در سطح شهر را بیش از 140 میلیون تومان اعلام نمودند.