نشست شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز با نماینده حوزه انتخابی شهرستان

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز با نماینده حوزه انتخابی شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، در نشست اخیر شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز با آقای صباغیان نماینده حوزه ی انتخابیه شهرستان که با حضور امام جمعه و فرماندار مهریز برگزار شد، عباسعلی زارعزاده شهردار مهریز موضوع تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها، و توجه مسئولان ذیربط را به اختصاص یک دستگاه خودروی پیشرو و تامین اعتبار تکمیل ساختمان اداری شهرداری خواستار گردید.