نشست خبری شهردار مهریز با اصحاب رسانه

نشست خبری شهردار مهریز با اصحاب رسانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، نخستین نشست خبری شهردار مهریزاحمد آخوندی ابراهیم آبادی  با اصحاب رسانه در روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 برگزار شد، شهردار مهریز با بیان این مطلب که قانونمداری از اصول اولیه کاری است و در شهر کاری خلاف قانون انجام نخواهیم داد، در خصوص اهداف شهرداری به موارد زیر اشاره کردند:

مشارکت بخش خصوصی در طرح های شهری

ساماندهی برخی پارکها و تفرجگاهها ی کوهریگ، غربالبیز و کوثر، و واگذاری آنها به بخش خصوصی  

تکمیل طرح های نیمه تمام شهری از جمله ساختمان شهرداری، ایستگاه شماره 2 آتش نشانی، بلوار شهید صدوقی و ادامه فاز 4 عمود بر هفت تیر

ساماندهی ورودی شهر مهریز و زیرگذر آن در صورت همکار ی متقابل اداره راهداری با شهرداری مهریز