نجات مرغ ماهیخوار

نجات مرغ ماهیخوار

بهاری مسئول آتش نشانی شهرداری مهریز در این زمینه اعلام نمود : با توجه به گزارش مردمی مبنی بر گیر افتادن مرغی ماهیخوار در آبگیرهای اطراف معدن شن و ماسه شهرداری ، مأموران آتش نشانی ضمن مراجعه به محل مشاهده نمودند که یک مرغ ماهیخوار در گل و لای فرو رفته و در حال خفگی است .

لذا پرسنل مذکور با درایت تمام و بدون آسیب رساندن به مرغ ماهیخوار ، آنرا از گل و لای نجات داده و پس از شستشو آنرا تحویل محیط زیست مهریز دادند .

این اتفاق روز پنجشنبه مورخ 3/2/88 بوقوع پیوسته است .

 

                                        معاونت فرهنگی و اطلاع رسانی شهرداری مهریز