فراخوان عمومی سرمایه گذاری در شهر مهریز

فراخوان عمومی سرمایه گذاری در شهر مهریز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، به استناد مجوز شماره 882 مورخ 21/9/96 شورای اسلامی شهر و بند یک صورتجلسه مورخ 23/9/96 شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری مهریز، این شهرداری در نظر دارد در راستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی گردشگری نسبت به جذب سرمایه گذار در قالب قرارداد سرمایه گذاری و بهره برداری با رعایت شرایط آتی اقدام نماید. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به مراجعه یا ارسال مشروح پیشنهادات خود به واحد سرمایه گذاری شهرداری مهریز اقدام نمایند

موضوع های پیشنهادی سرمایه گذاری

1- تفرجگاه غربالبیز

2- تفرجگاه کوه ریگ

3- پارک های کوثر، گلستان، بهارستان، شهرک جوانان، سرو

4- تلویزیون شهری

5- بیلبورد تبلیغاتی

6- پایه بنر

7- توتستان

8- بازار روز

9- پارکینگ خودرو

10- مرکز تجاری

11- پل عابر پیاده

12- ایستگاه اتوبوس