شورای نامگذاری اماکن عمومی‌و معابر شهر مهریز تشکیل شد

جلسه شورای نامگذاری اماکن عمومی‌و معابر شهر مهریز در سال ۱۳۹۳ در محل شهرداری با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور فرماندار، شهردار و دیگر دستگاههای عضو به انجام رسید تعدادی از درخواست‌های مردمی‌و دستگاههای اداری در خصوص نامگذاری برخی معابر و اماکن عمومی‌در شهر مهریز بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

لازم به ذکر است شورای نامگذاری اماکن و معابر عمومی‌متشکل از فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی‌شهر و برخی دستگاههای دولتی نظیر: فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و میراث فرهنگی است که به منظور بحث و بررسی درخواست‌های وارده در خصوص نامگذاری اماکن عمومی‌و معابر تشکیل جلسه داده و اقدام می‌نماید.