شروع کار سنگ جدول خیابان شهید فهمیده

شروع کار سنگ جدول خیابان شهید فهمیده

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و بهسازی مسیر، آزادسازی، تعریض و نصب سنگ جدول  خیابان شهید فهمیده آغاز شد.

مهندس احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهری شهرداری مهریز ضمن اعلام این خبر افزود، در آینده ای نزدیک با اتمام عملیات نصب سنگ جدول به طول تقریبی 2450 متر، مسیر فوق الذکر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.