سپاسگزاری شهردار از صبر و شکیبایی شهروندان

سپاسگزاری شهردار از صبر و شکیبایی شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، عباسعلی زارعزاده شهردار مهریز از صبر و شکیبایی شهروندان عزیز در تحمل مشکلات ناشی از حفاری میدان شهید صدوقی (میدان شهرداری) سپاسگزاری کردند.