ساماندهی روشنایی برج نورهای پارک ها و میادین

ساماندهی روشنایی برج نورهای پارک ها و میادین

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، طرح ساماندهی برج های نور با هدف تامین روشنایی و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان و مسافران اجرایی شد.

حمید زارع بیدکی مسئول واحد فضای سبز اظهار داشت: اصلاح و راه اندازی برج نورها با هدف تامین روشنایی معابر در شب و جلوگیری از تصادف ها و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان در میادین شهید صدوقی، ولی عصر و توحید و پارک های گلستان، ولی عصر و کوثر اجرایی شد.

نامبرده هزینه های انجام شده در این زمینه را بالغ بر 50000000 ریال اعلام کرد.