دیدار رئیس تربیت بدنی مهریز با شهردار

دیدار رئیس تربیت بدنی مهریز با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به نصب المانهای دوچرخه در میادین امام رضا(ع) و شهید صدوقی، رئیس تربیت بدنی و مسئول هیئت دوچرخه سواری مهریز با شهردار مهریز دیدار و از نامبرده تقدیر نمودند.

تاثیر نصب المانهای مذکور در تقویت روحیه ی ورزشی شهروندان بویژه جوانان و نوجوانان و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.