دومین نشست کارشناسی بافت فرسوده ی شهر مهریز برگزار شد

دومین نشست کارشناسی بافت فرسوده ی شهر مهریز برگزار شد

عباسعلی زارع دبیر اجرائی بافت فرسوده ی شهر مهریز در این زمینه گفت : نشست مذکور که از ساعت 8 تا 12 دوشنبه مورخ 10/6/93 برگزار شد و شهردار مهریز ،تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر ، کارشناسان عمرانی از معاونت عمرانی استانداری و راه و شهر سازی یزد و مدیران و کارشناسان ادارات شهر مهریز در آن حضور داشتند موضوعاتی از قبیل تدوین چشم انداز و راههای دست یابی به آن ، نحوه ی جذب مشارکت های مردمی ، اهداف کلان و راهبردی ، چگونگی تشویق و ترغیب مالکین به با زگشت و ادامه زندگی در بافتهای قدیمی شهر مهریز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این نشست های کارشناسی تداوم یابد .

همچنین یوسف زارع مسئول دایره ساختمان شهرداری در این زمینه اعلام کرد تا کنون تعداد چهل پروانه ی احداث بنا های مسکونی در بیافت قدیمی شهر صادر گردیده است .نامبرده افزایش هزینه ی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی ضرورت داشتن سند شش دانگ مالکیت ، فقدان مساحت زیر حد نصاب تفکیک و... را از موانع جدی ترغیب مالکین به دریافت پروانه ی ساختمانی احداث بنا در بافت قدیمی شهر مهریز ذکر کرد.