در نشست شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز با مدیر عامل و کارشناسان سازمان همیاری شهرداری های استان تمهیدات لازم برای گسترش زمینه های همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز با مدیر عامل و کارشناسان سازمان همیاری شهرداری های استان تمهیدات لازم برای گسترش زمینه های همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.