حکم انتصاب بیست و یکمین شهردار مهریز صادر گردید.

حکم انتصاب بیست و یکمین شهردار مهریز صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به پیشنهاد شماره ی 940 مورخ 13/10/95 شورای اسلامی شهر مهریز و حکم شماره 63270 مورخ 21/11/95 استاندار یزد، عباسعلی زارعزاده مهریزی به عنوان بیست و یکمین شهردار مهریز منصوب شد.

در حکم صادره توسط آقای میرمحمدی استاندار محترم ضمن اشاره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از شهردار جدید مهریز خواسته شده است ضمن بهره گیری و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات مادی و معنوی با رعایت مقررات، ضمن همکاری متقابل با مسئولین محلی در جهت توسعه و عمران شهری، حفظ و حراست از اموال عمومی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان گام گذارد.

عباسعلی زارعزاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی روابط عمومی با سابقه 28 سال خدمت در شهرداری مهریز است.