حل مشکل جوی آب جنب میدان ابوالفضل

حل مشکل جوی آب جنب میدان ابوالفضل

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، در بازدید انجام شده توسط شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر مهریز و مسئولین ذیربط تمهیدات لازم جهت حل مشکل جوی آب کشاورزان جنب میدان ابوالفضل اتخاذ گردید.