حضور سریع و موثر آتش نشانی

حضور سریع و موثر آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به واژگونی اتوبوس حامل مسافران مسیر کرمان به تهران، واحد آتش نشانی شهرداری مهریز ضمن حضور سریع در محل حادثه مبادرت به نجات مصدومان نمودند.

با توجه به تماس 22:10ساعت مورخ 97/1/17 مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس واقعدر نزدیکی روستای گردکوه مهریز، پرسنل آتش نشانی شهرداری مهریز بلافاصله به محل عزیمت و مبادرت به نجات مصدومین این حادثه ی دلخراش نمودند. در این سانحه متاسفانه 4 نفر از هموطنان در لحظات اولیه جان باختند.