حصار کشی تفرجگاه غربالبیز

حصار کشی تفرجگاه غربالبیز

گزارش تصویری حصارکشی تفرجگاه غربالبیز با توجه به توافق انجام گرفته بین سازمان خیریه ی حضرت سیدالشهدا با شهرداری و شورای اسلامی شهر مهریز