حصارکشی پارک بانوان

حصارکشی پارک بانوان

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به تصمیمات گرفته شده مبنی بر ساماندهی و تکمیل پارک غدیر به منظور استفاده ی اختصاصی بانوان شهر، مکان مذکور با دیوار پیش ساخته حصار کشی شد.

احمد زارع استهریجی مسئول عمران شهری شهرداری با بیان این مطلب گفت، هم اکنون تعداد دوازده سکوی نشیمن در محل پارک در دست ساخت می باشد ضمن اینکه با انعقاد قرارداد با پیمانکار بزودی عملیات احداث اتاق سرایداری، نمازخانه و سایر امکانات مورد نیاز آغاز می گردد.