حصارکشی تفرجگاه غربالبیز

حصارکشی تفرجگاه غربالبیز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف افزایش محوطه ی تفرجگاه غربالبیز برای مراجعین، و با توجه به توافق بعمل آمده با موسسه ی خیریه ی حضرت سیدالشهدا (ع) دیوارهای پیش ساخته در مکان مذکور نصب گردید.

عباسعلی زارعزاده شهردار مهریز با بیان این مطلب افزود، بعد از تفاهم بعمل آمده فی مابین شهرداری و شورای اسلامی شهر با موسسه ی مذکور که با حضور فرمانداری محترم شهرستان مهریز انجام گردید، مقرر شد شهرداری نسبت به خرید و نصب دیوارهای فوق الذکر در مکان مشخص شده ی واقع در تفرجگاه اقدام نماید.

همچنین احمد زارع استهریجی مسئول عمران شهری شهرداری در این زمینه گفت، عملیات مذکور با خاکبرداری، مخلوط ریزی، تسطیح و نصب دیوارهای مذکور به طول تقریبی 600 و ارتفاع 3 متر پایان پذیرفت.