حرکت نمادین جمع آوری زباله درمحل پارک کوثربا شعار زمین پاک شهر زیبا

حرکت نمادین جمع آوری زباله درمحل پارک کوثربا شعار زمین پاک شهر زیبا

جمعی ازمسئولین و شهروندان دوستدار طبیعت شهر مهریز از جمله فرماندار ، شهردار ، اعضاء شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در روز جمعه 14/6/93 در یک حرکت نمادین زباله های داخل پارک کوثر (چشمه)  را با در دست داشتن کیسه های زباله جمع آوری کردند.