جلسه تودیع و معارفه شهردار مهریز

جلسه تودیع و معارفه شهردار مهریز

گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه بیست، و بیست و یکمین شهردار مهریز مورخ 30/11/95 با حضور مدیر کل محترم امور شهری و شورای استانداری و جمعی از مسئولین شهر.