جشن دورهمی زمستانه

جشن دورهمی زمستانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف تجلیل از بازنشستگان شهرداری مهریز و همچنین ارج نهادن به تلاشهای مسئولین دوایر و کارکنان شهرداری جشن دورهمی زمستانه برگزار گردید.

در این مراسم که شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری همراه با خانواده های خود حضور داشتند، و از  تعدادی از کارکنان شهرداری در دوایر مختلف که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل گردیده بودند تجلیل به عمل آمد. قابل ذکر اینکه در این برنامه فرماندار و معاون ایشان نیز حضور داشتند.