تیغه چینی ساختمان اداره ی شهرداری

تیغه چینی ساختمان اداره ی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، عملیات تیغه چینی طبقه هم کف و طبقه اول  ساختمان شهرداری پایان پذیرفت.

احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهری شهرداری ضمن بیان این مطلب افزود متراژ تیغه چینی طبقه هم کف و طبقه اول ساختمان مذکور 1300 متر مربع می باشد و همزمان عملیات آجر چینی طبقه زیر زمین آغاز گردیده است.

امیر حمزه زارع زاده مسئول امور مالی شهرداری هزینه تیغه چینی ساختمان مذکور را 270000000 ریال اعلام کرد، همچنین نامبرده هزینه آجر چینی طبقه زیر زمین این ساختمان را 350000000 ریال برآورد کردند.