تمهیدات لازم بر ساماندهی محوطه ورودی شهر مهریز

تمهیدات لازم بر ساماندهی محوطه ورودی شهر مهریز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف ساماندهی محوطه ورودی شهر مهریز، این مکان مورد بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، رئیس اداره ی راه و شهرسازی مهریز و کارشناسان ذیربط در شهرداری قرار گرفت و هماهنگی های لازم در تسریع پیگیریهای مورد نیاز بعمل آمد.