تقدیر از بانوان شهرداری

تقدیر از بانوان شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با توجه به برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی بانوان شاغل در ادارات در محل ورزشگاه شهید صدوقی، بانوان شاغل در شهرداری مهریز موفق به کسب مقام سوم این مسابقات گردیدند.

عباسعلی زارعزاده شهردار مهریز ضمن سپاسگزاری از حضور با نشاط و موفق خانم ها سید صنعت، زارعزاده و محمودی، موفقیت آنها را تبریک و از درگاه احدیت برایشان پیروزیهای روزافزون به ویژه در زمینه های ورزشی مسئلت نمود.