تعریض و جدول گذاری خیابان امام حسن مجتبی (ع)

تعریض و جدول گذاری خیابان امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، بعد از تعریض خیابان اما م حسن مجتبی(ع) عملیات جدول گذاری این مسیر پرترافیک آغاز شد.

مهندس احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهرداری مهریز، در این زمینه اعلام کرد: با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و بهسازی این مسیر عملیات تعریض و جدول گذاری این مسیر آغاز گردید، وی اضافه نمود اجرای این طرح به متراژ 4 متر به عرض این خیابان اضافه می گردد، و امیدواریم در آینده ایی نزدیک شاهد بهره برداری از این مسیر باشیم.